سلطانی خبر از حضور شرکت های نو بنیاد در صنعت IT و عرصه دیجیتال در الکامپ ۹۵ اعلام کرد